Educatie

Met ‘Educatie’ bedoelen we onderwijs en opvoeding binnen een schoolse omgeving (formele educatie) of daarbuiten (niet-formeel en informeel). Educatie betreft hierbij zowel onderwijsmethodes, leerprocessen als de overdracht van de verzamelde kennis, normen en waarden van een samenleving en haar componenten.

Bij abc-tje kun je terecht voor tips en technieken op het gebied van opvoeding van jongeren. We vinden het belangrijk dat jongeren zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en sociale burgers die het belangrijk vinden dat we met elkaar zorgen voor een duurzame samenleving die gericht is op begrip, respect en aandacht voor elkaar.