Coachen

Coachen is een begeleidingsvorm waarbij de coach de cliënt zowel uitdaagt als ondersteunt in een ontwikkelingsproces dat:

  • Toekomstgericht is;
  • Door de cliënt zelf wordt gestuurd;
  • Aansluit bij de concrete context en ervaringen van de client;
  • En waarin de relatie tussen coach en client gebaseerd is op gelijkwaardigheid.

Onze diensten

  • Individuele coaching;
  • Mental coaching;
  • Talentontwikkeling;
  • Loopbaanbegeleiding.